เอกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแบบพันธสัญญาในหมู่บ้านที่มีคนทยอยตายด้วยโรคประหลาด ในภาวะที่ราคาปลาตกต่ำ โรคประหลาดก็กำลังคืบคลานเข้าสู่ครอบครัวของเขา