เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงบนโลกเหลือน้อยเต็มที แสงอาทิตย์ถูกนำมาเป็นพลังงานหลักแผงโซลาร์เซลล์ตั้งเรียงรายปกคลุมเมืองด้านล่างไม่รู้จบ ผู้คนต้องอาศัยอยู่ใต้ความมืดในวันที่แสงอาทิตย์ไม่ใช่สำหรับทุกคนอีกต่อไป