นิว ตกงานจากกองถ่ายต้องกลับมาดูแลโรงหนังอยู่ที่บ้านหลังจากพ่อตาย ชะเอมเพื่อนเก่าสมัยเรียนกลับมาทำธุระที่บ้าน
ทั้งสองคนได้พบกัน ภาพความทรงจำเกี่ยวกับโรงหนังก็กลับมาอีกครั้ง

New loses his job as a film crew. He moves back to his parents’ house.
After his Father died, he has top take care of a cinema business.
He meets Cha-Ame, his higschool friend. Memories about the cinema are flashing back.